Készek vagyunk megkötni a magunk békéit

2016. december 31.
Ossza meg ismerőseivel!

  IV. Károly, az utolsó magyar király koronázásának centenáriuma alkalmából tartottak szentmisét december 30-án Budapesten, a Mátyás-templomban. A szertartáson Áder János köztársasági elnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke mellett részt vett a kormány több tagja.

  Boldog IV. Károly életpéldája az Istenbe vetett feltétlen bizalomra tanít – mondta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. Erdő Péter homíliájában kiemelte: „akkor emlékezünk méltón utolsó apostoli királyunk koronázására, ha megújítjuk magunkban a közösségért vállalt felelősséget és a bizalmat a gondviselő Istenben, aki a mi életünket is az örök boldogság távlatában szemléli”.

  A bíboros felidézte: a száz évvel ezelőtti ceremónia minden részletét bonyolult protokoll határozta meg. Az előkelő családok tagjai és a politikai vezetők egymás között kínos pontossággal rögzítették, hogy kinek mi a feladata, mi a rangsor, hogyan alakítsák ki a legapróbb részleteket is. Az előkészületek leírását olvasva „szinte fáj a feszültség a háborúba sodródott ország végső erőfeszítései és az előkészületek túlérett cicomája között” – mondta.

  A versengés és a pompa mögött már ott rejtőzött a szomorúság és a tragédia. Ezt IV. Károly jobban látta, mint bárki más az ünneplők közül. Erről tanúskodik az ünnepi ebéd története is. A pohárköszöntők elhangzása után ugyanis a király véget vetett az ebédnek, a meg sem kezdett ételeket pedig a város kórházaiba küldte a sebesült katonáknak – ismertette a bíboros.

  Erdő Péter kitért arra: a külső tragédia és a belső világosság feszültsége jellemzi Károly király száműzetésének éveit is. Mélyen átérezte a felelősséget, amely a királykoronázás és a krizmával (szentelt olajjal) történő felkenés vallási szertartása révén a vállára került. Az eskü is a vallási kötelesség tudatát erősítette az uralkodó lelkében. Ezért nem fogadta el Károly azt az ajánlatot, hogy mondjon le a trónról és ennek árán mentse meg családi vagyonát.

  Hozzátette: ez a döntése anyagi szükséget és száműzetést hozott számára, de nem fájt a szíve a hatalom és a dicsőség után, mert „meglátta az eseményekben az isteni gondviselés titokzatos tervének bontakozását”.

  Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere köszöntőjében hangsúlyozta: az Európát létrehozó, az Európai Uniót megalkotó lelki és szellemi értékeket ma Közép-Európa nemzetei képviselik a legerőteljesebben. Úgy fogalmazott: „napjainkban a közép-európai gondolat újjáéledésének vagyunk tanúi. Megkötöttük és készek vagyunk megkötni a magunk békéit, hogy a kommunizmus által sújtott nemzetek szövetségre lépve egymással elfoglalhassák méltó helyüket a nemzetközi, az európai színtéren”.

  Szavai szerint olyan új európai együttműködésre van szükség, amely felelősséget vállal a jelenért és a jövőért is: a megmaradásért, az összetartozásért, a gyarapodásért anyagi, szellemi, lelki és erkölcsi értelemben.

  Balog Zoltán szólt arról is, hogy „a keresztény magyar királyság története egy szenttel kezdődik és egy boldoggal ért véget. Ez a két név kijelöli azt a magasságot, ahonnan rátekinthetünk Európára, Magyarországra és a saját életünkre is”.

  Szent István és Boldog IV. Károly képesek életük példájával „felemelni a tekintetünket a legmagasabb magasság felé” – tette hozzá a miniszter.

  Habsburg Károly – Habsburg Ottó egyik fia – köszöntőjében elmondta: a családi emlékezet megőrizte azt a „mély szimpátiát”, amellyel Károly király Magyarország és a magyarok iránt viseltetett. E vonzalomnak volt köszönhető, hogy a Ferenc József császár halála utáni egyetlen koronázási ünnepségre a háború viszontagságai ellenére is Budapesten, Szent István koronájával került sor.

  A száz évvel ezelőtti szertartás helyszínén, a Budavári Nagyboldogasszony-templomban, közismert nevén a Mátyás-templomban megtartott szentmisén részt vett Áder János köztársasági elnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke; Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter; Harrach Péter, a KDNP alelnöke, parlamenti frakcióvezető; Latorcai János, az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke, a KDNP országos választmányának elnöke; Soltész Miklós államtitkár, a KDNP alelnöke; Vejkey Imre országgyűlési képviselő, a KDNP Országos Választmányának titkára, valamint a diplomáciai testület képviselői, a Habsburg-család és más történelmi családok tagjai.

  Mint ismert, Habsburg-Lotharingiai Károly 1887. augusztus 27-én született, apja Habsburg Ottó főherceg, Ferenc József unokaöccse volt, édesanyja Mária Jozefa szász királylány. Károlyt nem nevelték uralkodónak, és ő sem számított arra, hogy császár és király lesz. Apja 1906-ban bekövetkezett halála után azonban egyre előrébb került a trónöröklési sorban.

  Miután Ferenc Ferdinándot 1914. június 28-án Szarajevóban meggyilkolták, Ferenc József 1916-ban bekövetkezett halála után Károlyt koronázták osztrák császárrá és apostoli magyar királlyá.

  Az uralkodó 1917-ben menesztette Tisza Istvánt a magyar kormány éléről, a Monarchiát pedig választójogi reformmal, a nemzetiségeknek adandó engedményekkel próbálta egyben tartani. Helyzete a katonai összeomlás után tarthatatlanná vált, 1918. november 11-én Ausztriában, 13-án Magyarországon is lemondott a kormányzásról, de trónigényét fenntartotta. A birodalom széthullása után Svájcba költözött, de politikai ambíciói megmaradtak.

  Károly 1921-ben kétszer is megpróbálkozott a magyar trón visszaszerzésével, de mindkét kísérlete kudarcba fulladt. Madeira szigetén, száműzetésben halt meg 1922. április 1-jén.

  (Forrás: MTI)